Tranås Teaterförening är en förening med en aktiv och
entusiastisk styrelse, som vill ge tranåsborna bra och
underhållande teater och musikframträdanden. Vi arbetar för att
det ska vara en trivsam atmosfär vid våra arrangemang.
Maj
Mars

Kejsarn av Portugallien

Datum: 2018-03-10

Tid: 19:00

Plats: Tranås, Holavedsgynmnasiets aula